Rogel-sukuseura Ry
Sukuseuran jäseneksi liittyminen

Rogel-sukuseura ry:n jäseniksi saavat liittyä kaikki (täysi-ikäiset) äidin tai isän puolelta sukuun syntyneet sekä sukuun naidut henkilöt. Alle 18-vuotiaille on tarjolla seuran maksuton nuorisojäsenyys!

Liittyminen tapahtuu helpoimmin maksamalla jäsenmaksu Rogel-Sukuseura ry:n tilille FI75 5700 02200 224 63. Erillistä liittymismaksua ei ole. Nuorisojäseneksi voi liittyä (vanhemman on oltava jäsen) ilmoittamalla asiasta puheenjohtajalle tai hallitukselle.

Tervetuloa jäseneksi!

Vuosittainen jäsenmaksu on 10 euroa yksittäiseltä jäseneltä tai 15 euroa avioparilta. 

Uusille jäsenille

Maksulomakkeen Viesti-kohtaan täytyy ehdottomasti kirjoittaa uuden jäsenen nimi ja osoite, joiden perusteella hänet kirjataan maksaneeksi jäseneksi ja sukuseuran jäsenille tarkoitettua postia voidaan lähettää.

Jos esimerkiksi unohdat nimesi tai osoitteesi pois maksulomakkeesta tai maksun suhteen on muuta epäselvyyttä, ilmoita siitä jollekin hallituksen jäsenelle, niin asia korjataan.

Aiemmille jäsenille

Käyttäkää maksulomakkeen viitenumeroa.

Ainaisjäsenyys

Kiinnostaako ainaisjäsenyys? Maksamalla kerralla vuosittaisen jäsenmaksun kymmenkertaisena (so. 10 €/100€ tai  15€/150 €)  pääsette seuramme ainaisjäseneksi.

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi pääsee hallituksen esittämä henkilö, jonka vuosikokous sitten esityksen perusteella kutsuu. Kunniajäsenyys on kunnianosoitus erityisen ansiokkaasta toiminnasta sukuseurassa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Eroaminen

Sukuseurasta voi erota kirjallisella ilmoituksella puheenjohtajalle tai hallitukselle. Vuosikokouksessakin eroaminen on mahdollista.